علائم و نشانه های کم شنوایی

در بسیاری از موارد، کم شنوایی بطور ناگهانی ایجاد نمی شود …