جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید.
86035909 - 8635953 (021)

فروش سمعک با شرایط ویژه

طرح فروش سمعک به صورت اقساط
کوتاه مدت و بلند مدت

اطلاعات بیشتر

بیمه سمعک

برای کسب اطلاعات بیشتر به
لینک زیر مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر

مقالات سمعک و بیماری های گوش