service

Archives: service

تست ادیومتری انلاین

شاید شما هم نام تست ادیومتری٬تست ادیومتری آنلاین و تست شنوایی‌سنجی …

ارزیابی شنوایی آنلاین

می‌دانید که در حال حاضر پیشگیری از مشکلات و همچنین غربالگری‌ها …

برای تمامی بیماری‌های موجود راه‌های تشخیصی وجود دارد که کادر درمان …

_ادیومتری-(سنجش-شنوایی)

سلامتی یک مفهوم مهم برای زندگی هر کسی است. همه کسانی­ …

تینیتوس یا وزوز یک صدای درونی است که در سر یا …

برای مشکلات مختلف، آزمون‌ها و تست‌های شنوایی سنجی مختلفی وجود دارد. …

مرکز-تجویز-سمعک

انتخاب سمعک مناسب در رضایتمندی افراد بسیار تاثیر گذار است . با …

تمپانومتری

در وضعیت فعلی جامعه و وجود آلودگی‌های صوتی بسیار زیاد، به …

قالب‌های سمعک قالب به سمعک وصل می‌شود و ویژگی‌های صدای رسیده …

مشکلات و ضایعات سیستم شنوایی دارای عوارض و علایمی متعدد چه …